Pathology Labs in udhamsinghnagar for Allergy Checkups


Jamuna Memorial Hopsital

Jamuna Memorial Hospital, Pilibhit Road, Khatima, Udham Singh Nagar, Uttarakhand - 262308

Phone: +91 - 80571 07960


 

Himalaya Pathology Laboratory

Shagun hotel market, Bareilly road Kichha , Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand - 263148

Phone: -9837264729


 

Swastik Hospital

Lohia Head Road, Khatima, Udham Singh Nagar, Uttarakhand - 262308

Phone: +91 - 5943 253 000


 

Arora Heart Care Center

Kichha, Udham Singh Nagar, Uttarakhand - 263148

Phone: +91 - 5944 264 941